Vách ngăn

Vách ngăn bàn làm việc VN1

Hàng sẵn có
Kính trong dày 8 mm
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
360.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN2

Hàng sẵn có
Kính dày 8 mm dán decal màu
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
480.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN3

Hàng sẵn có
Kính trắng đục 6.38 mm
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
400.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN4

Hàng sẵn có
Kính dày 8 mm dán decal mờ/kính phun cát mờ
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
400.000 ₫

Vách ngăn kính bàn làm việc VN5

Hàng sẵn có
Kính trắng đục 6.38 mm
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
400.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN6

Hàng sẵn có
Kính dày 8 mm dán decal màu
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
480.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN7

Hàng sẵn có
Kính trong dày 8 mm dán decal màu
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
480.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN8

Hàng sẵn có
Kính trong dày 8 mm dán decal màu
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
480.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN9

Hàng sẵn có
Kính dày 8 mm dán decal màu
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
480.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN10

Hàng sẵn có
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
320.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN11

Hàng sẵn có
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
320.000 ₫

Vách ngăn bàn làm việc VN12

Hàng sẵn có
Áp dụng cho kích thước: 1000 x 300 (mm)
Với kích thước khác xin liên hệ để biết thêm thông tin
320.000 ₫